Ger de Jonge
Het beste bekeken op 864x1152Informatie Ger de Jonge Informatie Hoogheemraadschap

Kernpunten uit het verkiezingsprogramma van Ger de Jonge  
Ger de Jonge staat voor veiligheid en solide financieel beheer.  
Veilige dijken hebben de hoogste prioriteit, aan het onderhoud mogen geen concessies worden gedaan en de risico's dienen helder te worden gecommuniceerd.  
Waterschapslasten dienen zo laag mogelijk te zijn en alleen te worden besteed aan de wettelijk vastgelegde kerntaken.  
Het waterschap is kwalitatief hoogwaardige kennisorganisatie dat voor de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk de markt inschakelt tegen zo aag mogelijke kosten.  
De mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen dienen zo goed mogelijk te worden opgevangen. Daarnaast dient niet alleen de waterkwaliteit te worden verbeterd maar ook de aanwezigheid van voldoende zoet water te worden gewaarborgd.  
Het waterschap voert de regie over waterkwantiteit en waterkwaliteit, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de belangen van de (toekomstige) gebruikers.  
Natuurgebieden moeten toegankelijk zijn en er dient voldoende ruimte te zijn voor economische ontwikkelingen en recreatie.  
Duidelijke en eenvoudige regelgeving, een klantgerichte organisatie en goede afstemming tussen de diverse overheden in combinatie met veel aandacht voor voorlichting over de functie en taken van het waterschap zijn essentieel.  


Zorg dat je waterschapbelasting goed wordt besteed !www.gerdejonge.nl